Osvětlení podle Feng Shui

Feng shui je o energii a světlo je jedním z projevů energie. Světlo (přirozené i umělé osvícení) ve vaší domácnosti do velké míry ovlivňuje kvalitu energie ve vašem domově. Dobré osvětlení a kvalita vzduchu jsou základy dobré energie (feng shui) a vždy by měly být na vrcholu priorit jakéhokoliv prostoru - ať již vašeho domova či kanceláře.

JAK SVĚTLO OVLIVŇUJE VAŠE TĚLO

Naše tělo reaguje na vše, co ho obklopuje - buď vás okolní energie posiluje či vysává. Určitě nezanedbávejte kvalitu osvětlení ve vašem domově a na pracovišti, neboť má výrazný vliv na vaše zdraví.

Světlo je nazýváno medicínou budoucnosti. Všimněte si, kolik světla máte během dne - ráno vstáváte za tmy, celý den jste ve špatně osvětlené kanceláři a večer si unavení sednete k televizi, která je jediným osvětlením - není pak divu, že se cítíte spíše vyčerpaní a bez energie. Pozornost také věnujte tomu, kolik a jak kvalitních svítidel máte doma a v kanceláři.

Malilluminace je výraz, který vytvořil doktor Ott, který se zabýval výzkumem světla. Tento termín použil k popisu nedostatku slunečního záření a škodlivého vlivu fluorescenčního osvětlení na lidské chování, schopnost učit se a celkové zdraví.

Je zajímavé zmínit, že chladné bílé fluorescenční světlo bylo v Německu legálně zakázáno.

There are numerous studies on the negative effects of fluorescent lighting, as well as the benefits of full-spectrum lighting; all you have to do is devote some time to exploring this topic.

Knowing that color is light, how many colors are you actually enjoying in your space? Yes, you might not want to create an absolute rainbow of colors in your home, but the truth is that many homes are starving for beautiful, pure colors, starving for more light energy.

Think of the happiest humans out there, the little kids; their energy is constantly nourished by an abundance of colors! Most young children are vibrant, creative, happy because they allow themselves to absorb different frequencies of light. Can you imagine a little child clinging to a beige decor scheme? It just can't happen, as children are intuitively drawn to good energy.

JAK PŘINÉST DOMŮ VÍCE SVĚTLA?


Allow yourself to tap into a source of better energy, bring beauty into your home, bring more color, have good lighting. Educate yourself on how to light a home (check the IKEA site, easy and educational, and go for at least three sources of light in any room.)

Open up the windows and let the sunlight in. Welcome beauty and good energy, it is all around you, you just have to be receptive to it.

Have you heard of full-spectrum lights - the "super nutrient", as some scientist would call it? If you have not, I highly recommend you research the topic of full spectrum lighting, and then plan on introducing some in your home, as well as work environment.

Go for beauty and good energy, you have nothing to lose (except bad memories), and everything to gain.